vrch33pp
 
 
 
 

MEDIKHELP - Školení první pomoci a AED:

linka
MEDIKHELP - Školení první pomoci a AED:

MEDIKHELP - Školení první pomoci a AED:

 
 
ctverec   Poskytnutí první pomoci před příjezdem záchranné služby může často rozhodnout o přežití  nebo nepřežití postižené osoby. Každý z nás se může stát svědkem náhlého ohrožení života, dopravní nehody, kolapsu člověka a měl by být připraven na takový stav vhodně reagovat.
   

                    Základní kurz první pomoci
 
ctverec  Kurz odpovídá Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., § 102., obsahuje základní postupy první pomoci. Naučíte se správně polohovat, rozpoznáte život ohrožující stavy, poskytnout adekvátní první pomoc při nejzávažnějších stavech přímo ohrožujících pacienta na životě a jak správně zavolat záchrannou službu. Seznámíte se s nejčastějšími úrazy v práci i domácnosti a to jak jim předcházet.


ctverec  Setkáte se s nejčastějšími poraněními, nacvičíte si KPR (kardiopulmonární resuscitaci) a spravný postup při dopravní nehodě. Veškeré záchranné úkony si prakticky vyzkoušíte. Školení první pomoci provádíme včetně praktického nácviku KPR na resuscitačním modelu a přístroji AED (automatický externí defibrilátor).AED slouží k obnově srdeční činnosti v případě srdeční zástavy.


ctverec Vždy je třeba zachovat chladnou hlavu, správně vyhodnotit situaci a umět poskytnout první pomoc až do příjezdu profesionální záchranné služby.


ctverec  Cena kurzu: 350,- Kč /osoba
    Délka kurzu: 4 hod.(dle počtu a požadavků účastniků)
    Počet účastníků 1-10 osob možnost proškolení v našich prostorách. Proškolíme jednotlivce i skupiny.

    Školení lze provadět i ve Vašich prostorách po celé ČR dle Vašich požadavků.


ctverec  Nabízíme kurz první pomoci, který přizpůsobíme Vašim konkrétním představám a požadavkům. Kurz je doplněný o specifická poranění vyplývající ze zaměstnání nebo zájmové činnosti. Upřednostňujeme osobní přístup. Délka i cena kurzu se upraví dle Vašich požadavků. Můžeme kurz upravit i pouze na základní první pomoc.


ctverec  Po úspěšném absolvování kurzu každý z účastníků obdrží osvědčení o proškolení první pomoci a AED. 

ctverec  Zákonné povinnosti

Nejedná se pouze o morální povinnost, neposkytnutí první pomoci, ale Trestní zákoník kfalifikuje v § 150 odstavci 1 jako trestný čin.

Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Další povinnosti v tomto směru stanovuje zaměstnavatelům Zákoník práce v § 102, odstavci 6.Zaměstnavatel je povinen zajistit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména lékařské pomoci, hasičů a policie a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel zajistí ve spolupráci se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti
  


MEDIKHELP - Školení první pomoci a AED:
     
linka
Objednávky tel.728103323 nebo písemně na viz: kvetuse.zajicova@medikhelp.cz
linka
     
     
linka
 
Copyright © 2015 MEDIKHELP - Velký Osek - MAPA WEBU - webmaster Bc.Vladimír Zajíc